[do_widget id=maxmegamenu-2]

Ukulele D#m Chord positions / Ukulele Accordo di Re#m posizione:

D#m-accordo

Ukulele Chord details / Dettagli accordo

D#m

  • Name / Nome: D#m (Re#m)
  • Chord type / Tipo di Accordo: Minor
  • Formula / Composizione: 1(D#), 3(F#), 5(A)

Audio sample / Esempio audio

Alternative Ukulele D#m Chord positions / Posizioni alternative:

D#m-alternative
[do_widget id=maxmegamenu-2]