Ukulele C Chord positions / Ukulele Accordo di Do posizione:

Accordo di Do Ukulele - C ukulele chord

Ukulele Chord details / Dettagli accordo

  • Name / Nome: C (Do)
  • Chord type / Tipo di Accordo: Major
  • Formula / Composizione: 1(C), 3(E) 5(G)

Audio sample / Esempio audio

Alternative Ukulele C Chord positions / Posizioni alternative:

Accordi Per Ukulele / Ukulele Chords

C#-fotoaccordo
C#7-fotoaccordo
D-fotoaccordo
D7-fotoaccordo
D#-fotoaccordo
D#m-fotoaccordo
D#7-fotoaccordo
E-fotoaccordo
Em-fotoaccordo
E7-fotoaccordo
F-fotoaccordo
Fm-fotoaccordo
F7-fotoaccordo
F#-fotoaccordo
F#m-fotoaccordo
F#7-fotoaccordo
G-fotoaccordo
Gm-fotoaccordo
G7-fotoaccordo
G#-fotoaccordo
G#m-fotoaccordo
G#7-fotoaccordo
A-fotoaccordo
Am-accordo
A7-fotoaccordo
A#-fotoaccordo
A#-m-fotoaccordo
A#7-fotoaccordo
B-fotoaccordo
Bm-fotoaccordo
B7-fotoaccordo